Referencie

Pracovníci spoločnosti PromiNet majú rozsiahle skúsenosti z:
 • implementácie systému HP Operations (for Unix a Windows)
 • implementácie systému IBM Tivoli Netcool (OMNIbus, Webtop, Impact, RAD, Reporter...)
 • implementácie systému Cisco Information Center
 • implementácie systému HP NNM
 • implementácie systému HP ServiceDesk a HP Service Manager
 • implementácie systému HP OpenView Reporter
 • implementácie systému HP OpenView Performance Insight
 • návrhu procesov podľa ITIL a SOX
 • implementácie procesov podľa ITIL
 • implementácie Element management systémov
 • (Alcatel A4755, A4760, Alcatel Omnivista 2000, Alcatel X-Vision, NortelNetworks Optivity, Ericsson NMS/E, 3Com Transcend, HP Insight Manager, …)
 • vývoja nových manažment adaptérov
 • vývoja integračných adaptérov
 • návrhu systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001

Pracovníci spoločnosti PromiNet majú skúsenosti s monitorovaním prostredníctvom SNMP agentov u cca 200 typov komponentov: napr. aktívnych sieťových prvkov, operačných systémov, databáz, aplikácií, diskových polí, archivačných zariadení, bezpečnostných systémov, UPS, telemetrických zariadení, technologických systémov, Element management systémov, a iných.

Pracovníci spoločnosti PromiNet majú skúsenosti s integráciou nasledovných tzv. Element management systémov: NEC 4753 TX, Rohde&Schvarz NV 7130, Ericsson Minilink, Ericsson MMS/E, Lucent ITM-SC, Alcatel A1354 RH, A1353 SH, Alcatel A4755 a A4760, Alcatel OmniVista 2000 a X-Vision, CiscoWorks LMS a RWAN, Cisco ISC, Cisco CallManager, Cisco StrataView, Ciso Information Center, NortelNetworks Optivity, 3Com Transcend, HP Insight Manager, HP OV NNM, HP OV ServiceDesk, HP OV Performance Insight, HP OV Performance Manager, HP OV Reporter, HP OV Internet Services, HP OV Transaction Analyzer, HP OV Radia, HP StorageWorks, CA Unicenter NSM, CA Unicenter Spectrum, CA Unicenter AMO, CA Unicenter ServiceDesk, IBM Director, IBM FASt Storage Manager, MicroIBM Tivoli Netcool ONMIbus, Tivoli Netcool Webtop, Tivoli Netcool Precision, Tivoli Netcool Reporter, InfoVista, Cramer, a iné.


Cisco HP IBM MS