Služby a vývoj

Spoločnosť PromiNet poskytuje komplexné služby v oblasti:
  • návrh architektúry riešenia,
  • návrh procesov,
  • implementácia manažment systémov,
  • optimalizácia a customizácia systémov,
  • školenia používateľov a administrátorov systému,
  • servis riešenia podľa dohodnutej úrovne podpory.

Veľký dôraz kladieme na implementovanie špecifických požiadaviek zákazníkov. Za týmto účelom je vykonávaný vývoj nadstavbových modulov, ktoré rozširujú funkcionalitu a prispôsobujú riešenie tak, aby maximálne zodpovedalo potrebám zákazníka.

Hlavné oblasti vývoja tvoria:
  • nadstavbové moduly - pre rozšírenie štandardnej funkcionality manažment systémov
  • integračné moduly - prostredníctvom ktorých je možné centrálny manažment systém prepojiť s inými systémami (integrácia s menežment systémami roôznych výrobcov)
  • manažment adaptéry - pre monitorovanie špecifických parametrov zariadení, resp. služieb (napr. zariadení bez IP konektivity, resp. zariadení, ktoré nemajú vhodné manažment rozhranie)
Pre vývoj integračných rozhraní, manažment adaptérov a nadstavbových modulov má spoločnosť PromiNet vývojových pracovníkov, so špecializáciou:

Unix (HP-UX, Sun Solaris, AIX, Linux, Tru64), Windows
C/C++, Perl, Java, Pascal, Shell scripting, assembler, SQL
Visual C, X-Motif, Perl/Tk
HTML, XML, Java script, CGI
API pre OpenView, OpC, ECS, HP OV ECS Designer language


Cisco HP IBM MS