Klientsky orientované
podnikové procesy

Upravíme vaše firemné procesy tak, aby boli jednoduchšie,
prehľadnejšie a viedli k vyššej efektívnosti a úsporám. Potreby klientov
budete vedieť uspokojiť rýchlejšie a plynulejšie.

Workflow

Na mieru vylepšených podnikových procesov pre vás vytvoríme
softvérové workflow riešenie, ktoré zautomatizuje
jednotlivé pracovné úkony.

Podpora
poskytovania
IT služieb (ITSM)

Udržujte spokojnosť užívateľov IT služieb a nízke náklady na ich
prevádzku. Predchádzajte problémom a stratám spôsobeným
nedostatkami softvérových riešení či výpadkami IT infraštruktúry.

Klientsky
orientované
podnikové
procesy

Upravíme vaše firemné procesy
tak, aby boli jednoduchšie,
prehľadnejšie a viedli k vyššej
efektívnosti a úsporám. Potreby
klientov budete vedieť
uspokojiť rýchlejšie a plynulejšie.

Workflow

Na mieru vylepšených
podnikových procesov pre vás
vytvoríme softvérové
workflow riešenie, ktoré
zautomatizuje jednotlivé
pracovné úkony.

Podpora
poskytovania
IT služieb (ITSM)

Udržujte spokojnosť užívateľov
IT služieb a nízke náklady na ich
prevádzku. Predchádzajte
problémom a stratám
spôsobeným nedostatkami
softvérových riešení či
výpadkami IT infraštruktúry.

Klientsky orientované
podnikové procesy

Upravíme vaše firemné procesy tak, aby boli jednoduchšie, prehľadnejšie a viedli k vyššej efektívnosti a úsporám. Potreby klientov budete vedieť uspokojiť rýchlejšie a plynulejšie.

Klientsky orientované podnikové procesy

Upravíme vaše firemné procesy tak, aby boli jednoduchšie, prehľadnejšie a viedli k vyššej efektívnosti a úsporám. Potreby klientov budete vedieť uspokojiť rýchlejšie a plynulejšie.

Čo ponúkame?

Návrh zmien podnikových procesov pre lepšie fungovanie spoločnosti

Vytvorenie workflow aplikácie pre automatizáciu navrhnutých procesov

Podpora poskytovania IT služieb (ITSM, Helpdesk riešenia)  

Vytvorenie systematickej dokumentácie a zabezpečenie správy IT projektov

Ako to dokážeme?
 • Začíname analýzou vašich súčasných firemných procesov.

 

 • Pokračujeme s využitím dát z vášho obchodu, ekonomiky a výroby
  transformáciou analógových procesov do digitálnej podoby.

 

 • Končíme softvérovou automatizáciou rutinných činností.

 

PS: Nie sme ERP mamut, prispôsobíme sa my vám, nie vy nám 🙂

V čom uvidíte rozdiel?
 • Firemný workflow budete riadiť aplikáciou, ktorá využíva data z existujúcich podnikových systémov, napr. pre obchod, účtovníctvo, skladové hospodárstvo, výrobu…

 

 • Budete mať optimalizované pracovné postupy v rámci tímu z hľadiska času, deľby práce a spolupráce v rámci tímu.

 

 • Vďaka rýchlym a kvalitným službám získate ešte viac spokojných zákazníkov.
Čo ponúkame?

Návrh podnikových procesov zameraných na monitorovanie a správu IT a komunikačného prostredia 

Vytvorenie workflow aplikácie pre automatizáciu navrhnutých procesov

Podpora poskytovania IT služieb (ITSM, Helpdesk riešenia)  

Vytvorenie jednotného systému IT dokumentácie

Ako to dokážeme?
 • Začíname analýzou vašich súčasných firemných procesov.

 

 • Pokračujeme s využitím dát z vášho obchodu, ekonomiky a výroby
  transformáciou analógových procesov do digitálnej podoby.

 

 • Končíme softvérovou automatizáciou rutinných činností.

 

PS: Nie sme ERP mamut, prispôsobíme sa my vám, nie vy nám 🙂

V čom uvidíte rozdiel?
 • Firemný workflow budete riadiť aplikáciou, ktorá využíva data z existujúcich výrobných systémov, napr. pre obchod, účtovníctvo, skladové hospodárstvo, výrobu…

 

 • Budete mať optimalizované pracovné postupy v rámci tímu z hľadiska času, deľby práce a spolupráce v rámci tímu.

 

 • Vďaka rýchlym a kvalitným službám získate ešte viac spokojných zákazníkov.
Čo ponúkame?

Návrh podnikových procesov zameraných na monitorovanie a správu IT a komunikačného prostredia 

Podnikové procesy

Podpora poskytovania IT služieb (ITSM, Helpdesk riešenia)  

ITSM riešenia

Vytvorenie workflow aplikácie pre automatizáciu navrhnutých procesov

Workflow

Vytvorenie jednotného systému IT dokumentácie

Dokumentacia a správa IT projektov
Ako to dokážeme?
 • Začíname analýzou vašich súčasných firemných procesov.

 

 • Pokračujeme s využitím dát z vášho obchodu, ekonomiky a výroby
  transformáciou analógových procesov do digitálnej podoby.

 

 • Končíme softvérovou automatizáciou rutinných činností.

 

PS: Nie sme ERP mamut, prispôsobíme sa my vám, nie vy nám 🙂

V čom uvidíte rozdiel?
 • Firemný workflow budete riadiť aplikáciou, ktorá využíva data z existujúcich výrobných systémov, napr. pre obchod, účtovníctvo, skladové hospodárstvo, výrobu…

 

 • Budete mať optimalizované pracovné postupy v rámci tímu z hľadiska času, deľby práce a spolupráce v rámci tímu.

 

 • Vďaka rýchlym a kvalitným službám získate ešte viac spokojných zákazníkov.
Ako to bude fungovať?
Manažéri budú riadiť a zamestnanci komunikovať riešenie úloh cez personalizované digitálne prostredie v mobile alebo počítači.
Zamestnanci budú mať k dispozícii:
Všetky potrebné dáta a dokumenty v digitálnej forme dostupné online
Aplikáciu so systémom riadenia a časovej kontroly vykonávných úloh
Nástroj na komunikáciu a odovzdávanie výsledkov svojej práce ďalším členom tímu
Manažérovi digitálne pracovisko umožní:
Kontrolu prideľovania úloh
Sledovanie prevzatia úlohy zodpovedným pracovníkom
Kontrolu vykonávania úlohy členmi tímu v pridelenom čase
Online dostupnosť vstupných a výstupných dokumentov vytvorených v rámci procesu
Ako to bude fungovať?
Manažéri budú riadiť a zamestnanci komunikovať riešenie úloh cez personalizované digitálne prostredie v mobile alebo počítači.
Zamestnanci budú mať k dispozícii:
Všetky potrebné dáta a dokumenty v digitálnej forme dostupné online
Aplikáciu so systémom riadenia a časovej kontroly vykonávných úloh
Nástroj na komunikáciu a odovzdávanie výsledkov svojej práce ďalším členom tímu
Manažérovi digitálne pracovisko umožní:
Kontrolu prideľovania úloh
Sledovanie prevzatia úlohy zodpovedným pracovníkom
Kontrolu vykonávania úlohy členmi tímu v pridelenom čase
Online dostupnosť vstupných a výstupných dokumentov vytvorených v rámci procesu
Kontakt

  Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov * Súhlasím so spracovaním osobných údajov