Vytvorenie jednotného systému IT dokumentácie

Používate na mieru vytvorený, alebo upravený softvér, ale nie ste spokojní s jeho funkčnosťou, reakcie dodávateľa sú pomalé, a vy sa cítite ako „vo väzení“? Nikto iný sa vo vašom softvérii nevyzná a preto ho nemôže upraviť?

 

Problémom je najčastejšie chýbajúca, alebo nedostatočná projektová dokumentácia, vďaka ktorej by sa ktokoľvek schopný vedel pustiť do želaných modifikácií.

 

Obrátťe sa na nás. Máme dlhoročné skúsenosti s vývojom softvéru na mieru, a vieme vypracovať kompletnú a systematickú dokumentáciu vášho IT riešenia, aby ste ho kedykoľvek v budúcnosti vedeli rozširovať a vylepšovať.

 

Samozrejme, vieme vám ho následne aj modifikovať podľa želania.

prominet_IT_doku
Vytvorenie jednotného systému IT dokumentácie

Používate na mieru vytvorený, alebo upravený softvér, ale nie ste spokojní s jeho funkčnosťou, reakcie dodávateľa sú pomalé, a vy sa cítite ako „vo väzení“? Nikto iný sa vo vašom softvérii nevyzná a preto ho nemôže upraviť?

 

Problémom je najčastejšie chýbajúca, alebo nedostatočná projektová dokumentácia, vďaka ktorej by sa ktokoľvek schopný vedel pustiť do želaných modifikácií.

 

Obrátťe sa na nás. Máme dlhoročné skúsenosti s vývojom softvéru na mieru, a vieme vypracovať kompletnú a systematickú dokumentáciu vášho IT riešenia, aby ste ho kedykoľvek v budúcnosti vedeli rozširovať a vylepšovať.

 

Samozrejme, vieme vám ho následne aj modifikovať podľa želania.

prominet_IT_doku
Váš problém
Nedostatočná alebo zlá dostupnosť projektovej dokumentácie, ktorá vám komplikuje prácu:
  • pri prevádzke a poskytovaní bežnej servisnej podpory

 

  • pri rozvoji softvérového riešenia

 

  • pri predávaní starostlivosti o podporu a rozvoj nasadeného IT riešenia novým členom IT tímu, resp. novej dodávateľskej spoločnosti
Naše rešenie
Vytvoríme zjednotený dokumentačný systém, ktorý vám pomôže:

S dostupnosťou, vyhľadávaním a priebežným aktualizovaním jednotlivých častí projektovej dokumentácie.

Projektová dokumentácia obsahuje popis procesov, funkcionality, architektúry, topológie, technických komponentov alebo jednotlivých modulov softvérového riešenia. 

Jednotlivé dielčie časti dokumentácie budú usporiadané do štruktúrovanej formy dokumentačného systému uloženého v centrálnej databáze.

Výsledky dostupné vo forme prehľadnej dokumentácie, (možnosti exportu do html, pdf, docx)  

Ilustrácia postupu pri vytváraní dokumentačného systému:

1. krok: Vytvorenie katalógu všetkých relevantných aktív. Je to štruktúrovaný zoznam všetkých prvkov, ktoré slúžia na zabezpečenie prevádzky daného systému. Katalóg je usporiadaný v troch základných úrovniach: biznisová, systémová a technologická.

 

2. krok: Po vytvorení štruktúry katalógu aktív sa vytvorí definícia perspektív, cez ktoré sa budú vkladať popisy jednotlivých prvkov, vytvárať ich vzájomné vzťahy a prepojenia v rámci katalógu aktív.

 

3. krok: Na základe vytvorených perspektív sa budú vkladať a dopĺňať konkrétne popisy a detaily ku jednotlivým prvkom.

Prínos pre vás:
Existuje „jedna“ pravda o aktívach
Plnotextové vyhľadávanie
Podpora online spolupráce pre celý IT tím
Riadenie prístupu k jednotlivým častiam dokumentácie pre definované role členov podporného tímu
Možnosť generovať HTML, PDF alebo MS DOCX dokumenty priamo z modelu
Možnosť sledovať a vykonávať zmeny nad každým prvkom modelu
Kontakt

    Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov * Súhlasím so spracovaním osobných údajov