Workflow riešenia pre automatizáciu podnikových procesov

Na mieru vylepšených podnikových procesov pre vás vytvoríme softvérové workflow riešenie, ktoré zautomatizuje jednotlivé pracovné úkony.

 

Využijeme pritom aj vaše existujúce softvérové prostredie: Microsoft 365 a SharePoint, Microsoft Power Automate a pod.

Workflow riešenia pre automatizáciu podnikových procesov

Na mieru vylepšených podnikových procesov pre vás vytvoríme softvérové workflow riešenie, ktoré zautomatizuje jednotlivé pracovné úkony.

 

Využijeme pritom aj vaše existujúce softvérové prostredie: Microsoft 365 a SharePoint, Microsoft Power Automate a pod.

Automatizované workflow postráži a potiahne:

Jednoduchú agendu
jednotlivých zamestnancov

Nadväzujúce procesy
vykonávané viacerými členmi tímu

Každý člen tímu získa:
  • Aktívne riadenie jednotlivých pracovných činností v čase

 

  • Pripomenutie času na realizáciu konkrétnej úlohy

 

  • Vytvorenie digitálneho pracovného priestoru

 

  • Prístup k potrebným informáciám a dokumentom

 

  • Komunikačný kanál na odovzdávanie úloh a výstupov medzi členmi tímu
Prínos pre vás:
Plynulá a správne načasovaná nadväznosť pracovných úkonov
Eliminácia rizika spôsobeného ľudským faktorom
Dodržiavanie termínov
Efektívnejšie využitie času a pracovnej sily
Zvýšenie produktivity práce
Zvýšenie kvality
Kontakt

    Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov * Súhlasím so spracovaním osobných údajov