Návrh a implementácia
podnikových procesov (BPM)
Dosiahnite citeľné úspory nákladov zlepšením organizácie práce!

Správne navrhnuté firemné procesy prepojíme s využitím moderných softvérov. Pracovné procesy tak budú vyladené a automatizované v najvyššej možnej miere.
Najprv naši procesní konzultanti zmapujú riadenie a vykonávanie jednotlivých činností vo vašej organizácii. Na základe zistení navrhnú vylepšenia podnikových procesov tak, aby ste získali dokonalejšiu kontrolu riadenia a vytvorili lepšie podmienky pre plynulú prácu a správne rozhodovanie jednotlivých členov tímu.

Dosiahnite citeľné úspory nákladov zlepšením organizácie práce!

Správne navrhnuté firemné procesy prepojíme s využitím moderných softvérov. Pracovné procesy tak budú vyladené a automatizované v najvyššej možnej miere.
Najprv naši procesní konzultanti zmapujú riadenie a vykonávanie jednotlivých činností vo vašej organizácii. Na základe zistení navrhnú vylepšenia podnikových procesov tak, aby ste získali dokonalejšiu kontrolu riadenia a vytvorili lepšie podmienky pre plynulú prácu a správne rozhodovanie jednotlivých členov tímu.

Naše riešenie:
1

Konzultácie zamerané na zlepšenie a zefektívnenie podnikových procesov

2

Analýza a audit súčasného stavu podnikových procesov

3

Návrh novej vylepšenej podoby podnikových procesov s využitím modelovacích nástrojov ARIS alebo Sparx Systems Enterprise Architect

4

Vypracovanie detailnej funkčnej špecifikácie slúžiacej ako zadanie pre vytvorenie softvérového riešenia zameraného na digitalizáciu a automatizáciu navrhnutých podnikových procesov

5

Vytvorenie softvérového riešenia pre automatizáciu pracovných procesov, zabezpečenie jeho podpory a ďalšieho rozvoja

Vaše benefity:
Zlepšenie celkovej organizácie práce
Významné úspory nákladov
Vyladené pracovné postupy
Automatizácia všade, kde je to možné
Dokonalejšia kontrola riadenia
Lepšie podmienky pre tímovú prácu
Správne rozhodovanie jednotlivých členov tímu
Kontakt

    Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov * Súhlasím so spracovaním osobných údajov